Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
ZIP (94 KB)

Zapytanie ofertoweData dodania: 2019-12-01 16:32:55
Autor: Katarzyna Sielska


ZIP (94 KB)

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2018-12-13 12:35:45
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (77 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2018-09-10 23:54:46
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (247 KB)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - nowelizacja z dnia 4 lutego 2019 rokuData dodania: 2019-02-25 13:19:12
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (808 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku - nowelizacja z dnia 4 lutego 2019 rokuData dodania: 2019-02-25 13:12:42
Autor: Katarzyna Sielska


JPG (265 KB)

Zarządzenie nr 2/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018r.w sprawie odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku w roku szkolnym 2018/19Data dodania: 2018-09-04 19:52:34
Autor: Katarzyna Sielska


JPG (207 KB)

Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018r.w sprawie regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2018-09-04 19:56:38
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (134 KB)

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2018-09-04 19:59:11
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (807 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku znowelizowany i uchwalony na posiedzeniu RP w dniu 10 września 2018 roku tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 11 września 2018 rokuData dodania: 2018-09-11 00:28:33
Autor: Katarzyna Sielska


DOCX (12 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

 Data dodania: 2018-09-25 12:11:31
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (546 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000zł z dnia 14 września 2018 roku.Data dodania: 2018-09-14 22:15:22
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (5 727 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowejnr 28 w RybnikuData dodania: 2017-09-12 17:44:32
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (63 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2018-01-22 21:51:09
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (33 KB)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICIELSKICH I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/18Data dodania: 2018-01-18 15:28:07
Autor: Katarzyna Sielska


ODT (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dot.: dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w RybnikuData dodania: 2018-01-18 15:26:06
Autor: Katarzyna Sielska


ODT (17 KB)

Formularz cenowy do Zamówienia nr 1/2018Data dodania: 2017-01-10 07:17:18
Autor: Joanna Porszke


DOC (44 KB)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego  na   dostawę oleju opałowego lekkiego 0,3  - 40 tysięcy litrów

 

 Data dodania: 2015-12-22 22:16:38
Autor: Joanna Porszke


DOC (25 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na   dostawę oleju opałowego lekkiego 0,3  - 50 tysięcy litrów

udostępnił: Katarzyna Sielska

 Data dodania: 2018-01-22 13:28:33
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (736 KB)

Znowelizowany i uchwalony na posiedzeniu RP w dniu 19 stycznia 2018 roku.Data dodania: 2017-09-12 17:29:03
Autor: Katarzyna Sielska


JPG (123 KB)

Zarządzenie nr 2/2017 z dn. 08.09.2017r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dni w Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2017-09-12 17:25:11
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (456 KB)

Zarządzenie nr 1/2017 z dn. 04.09.2017r. w sprawie odpłatności za żywienie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2017-11-29 10:17:45
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (747 KB)

Statut szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku - zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 listopada 2017r.Data dodania: 2017-03-27 00:34:16
Autor: Joanna Porszke


PDF (623 KB)

Statut SP28 w Rybniku -  znowelizowany w grudniu 2016 roku

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2016-03-04 22:31:23
Autor: Katarzyna Sielska


PNG (300 KB)

Zarządzenie nr 5/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wpłat darowizn na konto Rady Rodziców przy SP28 w Rybniku.

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2016-09-13 20:15:32
Autor: dyrektor szkoły


PDF (259 KB)

Zarządzenie nr 2/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dni w Szkole Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku.

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2016-09-13 20:20:16
Autor: dyrektor szkoły


PDF (207 KB)

Zarządzenie nr 1/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 1 września 2016r. w sprawieodpłatności za żywienie uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku.

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2017-01-10 07:15:59
Autor: Joanna Porszke


PDF (421 KB)

Zarządzenie nr 5 2016/2017 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w dniach 10-11 stycznia 2017 roku.Data dodania: 2015-09-12 18:13:15
Autor: Joanna Porszke


PDF (32 KB)

Harmonogram zebrań i konsultacji rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2015/2016

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2015-09-12 18:20:35
Autor: Sabina Wilim-Mierzwa


PDF (27 KB)

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2013-12-11 15:02:08
Autor: Joanna Porszke


PDF (1 879 KB)

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2015-09-04 15:33:30
Autor: Joanna Porszke


PDF (10 312 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2016-09-17 20:32:28
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (616 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku wraz z załącznikami oraz zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego - znowelizowany i uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2016 roku. 

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2016-03-25 21:33:46
Autor: Joanna Porszke


PDF (614 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku wraz z załącznikami oraz zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego - znowelizowany i uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 marca 2016 roku. 

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-02-28 16:13:46
Autor: Joanna Porszke


PDF (51 KB)

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. A. Szewczyka w Rybniku z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie: znowelizowania Statutu Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku.

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-02-28 16:11:22
Autor: Joanna Porszke


PDF (41 KB)

ZARZĄDZENIE NR 8/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rybniku z dnia 26 lutego 2014r.
w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 28 im. A. Szewczyka w Rybniku na rok szkolny 2014/2015.

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-02-28 16:07:28
Autor: Joanna Porszke


PDF (62 KB)

ZARZĄDZENIE nr 7/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2015-09-04 15:38:56
Autor: Joanna Porszke


PDF (563 KB)

Zarządzenie nr 1/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 2 września 2015r. w sprawie odpłatności za żywienie uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2015-09-12 17:47:37
Autor: Joanna Porszke


PDF (160 KB)

Zarządzenie nr 3/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 10 września 2015r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dni w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2014-12-23 22:34:18
Autor: Joanna Porszke


DOC (32 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na   dostawę oleju opałowego lekkiego 0,3  - 50 tysięcy litrów

udostępnił: Katarzyna Sielska

 Data dodania: 2015-02-28 18:45:52
Autor: Joanna Porszke


PDF (394 KB)

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W RYBNIKU znowelizowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 listopada 2014 roku

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-09-04 22:37:44
Autor: Joanna Porszke


PDF (32 KB)

udostępnił: Katarzyna Sielska


Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 1 września 2014r. w sprawie odpłatności za żywienie uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2014-09-17 14:59:33
Autor: Joanna Porszke


PDF (288 KB)

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W RYBNIKU znowelizowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 lutego 2014r.

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-03-13 15:18:11
Autor: Joanna Porszke


PDF (64 KB)

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2013-12-05 13:26:23
Autor: Joanna Porszke


PDF (46 KB)

Zarządzenie nr 2/2011 z dn. 04.02.2011r. w sprawie odpłatności za żywienie uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

udostepnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2011-02-11 20:28:04
Autor: Joanna Porszke


Pedagog szkolny:

PDF (43 KB)

Godziny pracy pedagoga szkolnego

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2013-12-05 12:30:50
Autor: Joanna Porszke


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia 26.06.2014 r - Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku

DOC (58 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręcznika do języka angielskiego


Data dodania: 2014-06-26 23:14:05
Autor: Joanna Porszke


DOC (37 KB)

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-07-01 23:40:48
Autor: dyrektor szkoły


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ćwiczeń do elementarza i do języka angielskiego

DOC (38 KB)

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-07-01 23:41:02
Autor: dyrektor szkoły


Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego ...

PDF (86 KB)
udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2013-12-23 23:16:12
Autor: Joanna Porszke


PDF (55 KB)

Ogłoszenie o naborze uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2014-02-28 16:02:34
Autor: Joanna Porszke


PDF (56 KB)

Wniosek rodzica/opiekuna o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku w roku szkolnym 2012/2013

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2012-03-11 15:13:24
Autor: Joanna Porszke


Terminy konsultacji i wywiadówek w rokuszkonym 2013/2014:

PDF (43 KB)

konsultacje i wywiadówki dla rodziców w roku szkolnym 2013/2014Data dodania: 2013-09-22 23:46:20
Autor: Joanna Porszke


PDF (453 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku - znowelizowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w dniu 15 marca 2011r.

udostepnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2011-04-12 12:24:16
Autor: Joanna Porszke


PDF (62 KB)

Aneks nr 1 do Statutu SP 28 w RybnikuData dodania: 2013-09-22 23:05:50
Autor: Joanna Porszke


DOC (31 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

JPG (108 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy. Numer ogłoszenia 523686.

PDF (110 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2010-12-05 19:19:18
Autor: Joanna Porszke


PDF (83 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy na olej opałowy lekki 0,3 około 50.000l. Numer ogoszenia: 433802-2011

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2011-12-28 19:32:17
Autor: Joanna Porszke


PDF (83 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu - zapytanie o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego 0,3 ok. 50.000 litrów.

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2011-12-12 13:52:23
Autor: Joanna Porszke


DOC (29 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy na olej opałowy lekki 0,3 ok. 50.000l, numer ogłoszenia: 225-2011, data zamieszczenia: 03.01.2011r.

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2011-01-03 18:34:16
Autor: Joanna Porszke


DOC (35 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu - zapytanie o cenę na dostawę oleju lekkiego 0,3 (około 50000 litrów)

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2010-12-06 14:58:32
Autor: Joanna Porszke