Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (800 KB)

Zarządzenie nr 10 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19Data dodania: 2020-05-21 22:34:42
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (565 KB)

Zarządzenie nr 8 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku zdnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi w SP28 w RybnikuData dodania: 2020-05-21 22:31:22
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (1 491 KB)

Zarządzenie nr 7 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku zdnia 12 marca 2020r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania SP28 w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-05-21 22:29:02
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (3 921 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 6 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wdrożenia "Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiazywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych"Data dodania: 2019-12-01 16:30:49
Autor: Katarzyna Sielska


JPG (130 KB)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rybniku nr 5/2019/2020 z dnia 21.10.2019r. w sprawie aneksu nr 1 do Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2019-10-29 08:56:51
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (561 KB)

Zarządzenie nr 3/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rybniku z dnia 10 września 2019r w sprawie wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dni w Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2019-09-10 20:15:57
Autor: Katarzyna Sielska


JPG (836 KB)

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku z dnia 3 września 2019r. w sprawie odpłatności za żywienie uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku w roku szkolnym 2019/20Data dodania: 2019-09-04 21:27:05
Autor: Katarzyna Sielska


JPG (683 KB)

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku z dnia 02.09.2019r. w sprawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 28 w RybnikuData dodania: 2019-09-04 23:37:42
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (517 KB)

Zarzadzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku nr 4/2017/2018 z dnia 02.10.2017r. w sprawie procedury rzypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu bądź innnychchoób zakaźnych na terenie placówkiData dodania: 2017-10-11 13:19:14
Autor: Katarzyna Sielska


PNG (296 KB)

Zarządzenie nr 4/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wydzielenia na terenie szkoły strefy ogólnodostępnej dla rodziców/opiekunów uczniów.Data dodania: 2016-03-04 22:25:11
Autor: dyrektor szkoły


PDF (1 879 KB)

Zarządzenie nr 2/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku im. A. Szewczyka  z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2015-09-04 15:46:28
Autor: Joanna Porszke


JPG (99 KB)

Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 16.04.2013r. w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązywania umów o prace (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy

udostepnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2013-04-24 23:38:04
Autor: Joanna Porszke


PDF (76 KB)

Zarządzenie nr 1/2011 z dn. 02.01.2011r. w sprawie zmian dokonanych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Protokołem Dodatkowym nr 6 z dnia 25 listopada 2010r.

udostepnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2011-02-11 20:24:32
Autor: Joanna PorszkeData dodania: 2020-05-21 22:33:34
Autor: Katarzyna Sielska