Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki
XLSX (12 KB)

Wartość majątku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 rokuData dodania: 2020-05-06 14:58:10
Autor: Katarzyna Sielska


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:

link do sprawozdania:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,a56f10b28ecc1d74fc62ee49e70117d2,129


Data dodania: 2020-05-06 14:53:58
Autor: Katarzyna Sielska


Na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na podstawie § 34 pkt 10 ww. rozporządzenia "W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego jednostki"

Link do miejsca publikacji sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku znajduje się tutaj:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,0897ac6e7e1321a05d91ed294265597f,37

 

XLSX (11 KB)
Majątek Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku


Data dodania: 2019-05-09 20:00:17
Autor: Katarzyna Sielska


DOC (24 KB)

Zestawienie środków trwałych oraz wyposażenia na dzień 31.12.2017r.Data dodania: 2018-01-22 21:59:06
Autor: Katarzyna Sielska


PNG (27 KB)

Zestawienie środków trwałych oraz pozostałych środków trawałych w używaniu Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku na dzień 31.12.2010

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2012-03-11 15:02:38
Autor: Joanna Porszke