Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (415 KB)

Aneks nr 1 z dnia 21.10.2019r do Regulaminu ZFŚS w SP28 w RybnikuData dodania: 2019-10-29 17:14:27
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (95 KB)

Regulamin Oceniania Zachowania - ze zmianami z dnia 2 września 2019 rokuData dodania: 2019-09-14 20:15:59
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (255 KB)

Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego - nowelizacja z dnia 2 września 2019 rokuData dodania: 2019-09-14 20:13:39
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (63 KB)

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej - obowiązuje od 02.09.2019rData dodania: 2019-09-04 21:10:29
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (6 144 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zatwierdzony we wrześniu 2018 rokuData dodania: 2018-12-04 21:37:52
Autor: Katarzyna Sielska


DOCX (19 KB)

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu lub innych chorób zakaźnychw Szkole Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w RybnikuData dodania: 2017-10-11 13:21:52
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (30 KB)

Regulamin wypożyczania darmowych podręcznikówData dodania: 2017-09-12 18:01:21
Autor: Katarzyna Sielska


PDF (34 KB)

Regulamin zachowania uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych

udostępnił: Katarzyna SielskaData dodania: 2017-03-26 22:49:42
Autor: Joanna Porszke


PDF (304 KB)

Regulamin Pracy

udostepnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2010-12-05 19:02:19
Autor: Joanna Porszke


DOC (73 KB)

Regulamin Rady Rodziców

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2010-12-05 19:15:33
Autor: Joanna Porszke


PDF (139 KB)

Regulamin organizowania i rozliczania "Zielonej Szkoły"

udostępnił: Katarzyna Sielska


Data dodania: 2010-12-05 19:17:42
Autor: Joanna Porszke