Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki


Data dodania: 2023-05-10 21:17:50
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2023-05-10 21:15:41
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2022-05-04 16:09:27
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2022-05-04 16:07:57
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2021-05-06 20:54:18
Autor: Katarzyna Sielska


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

link do sprawozdania: https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,d62fdf3fe978a790d4274c26ccd412aa,205

Data dodania: 2021-05-06 20:48:39
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2020-05-06 14:58:10
Autor: Katarzyna Sielska


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:

link do sprawozdania:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,a56f10b28ecc1d74fc62ee49e70117d2,129


Data dodania: 2020-05-06 14:53:58
Autor: Katarzyna Sielska


Na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na podstawie § 34 pkt 10 ww. rozporządzenia "W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego jednostki"

Link do miejsca publikacji sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku znajduje się tutaj:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,0897ac6e7e1321a05d91ed294265597f,37

 


Data dodania: 2019-05-09 20:00:17
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2018-01-22 21:59:06
Autor: Katarzyna SielskaData dodania: 2012-03-11 15:02:38
Autor: Joanna Porszke